Räddningstjänstens händelserapport

version 1.0.3
Uppgifter i rapporten  

Här formas morgondagens händelserapport!

Den nya händelserapporten ska hålla i många år så det är viktigt att den blir riktigt bra. Därför behövs dina synpunkter! Testa, granska och ifrågasätt och e-posta vad du tycker senast
28 april till: insatsrapporten@msb.se.
OBS! Byt webbläsare om du har möjlighet. händelserapporten har utvecklats med Internet Explorer och är den enda webbläsaren som visar funktionaliteten fullt ut. Det framgår inte med samma tydlighet i övriga webbläsare vilka fält som är obligatoriska att fylla i.

Bra att veta:

Ta chansen att påverka insatsrapporten – testa nu >>


Räddningstjänst: Grönköpings räddningstjänst
Rapportnummer: 2016A000001
Rapportansvarig:
     
*) Uppgiften skickas inte till MSB.         

  Händelse

  Uppdrag
Insats som leds av egen eller statlig räddningstjänst
Förstärkning till insats som leds av annan kommunal räddningstjänst, ange vilken:
Sjukvårdsuppdrag och andra uppdrag
 Alla våra enheter återkallades innan ankomst

Larmuppgifter
Kom det första larmet in via automatlarm?  Ja Nej
 
Har händelsen fått ett SOS Alarm ärendenummer?  Ja Nej
SOS Alarm ärendenummer:
 -  - 
 
Anrop inkom till SOS Alarm:
Samtal besvarat av SOS Alarm:
Förlarm till räddningstjänsten:
Huvudlarm till räddningstjänsten: Förmodad händelse vid huvudlarm:        Välj typ av uppdrag för att se händelse- eller uppdragsalternativen